فروش یکدستگاه فیلترپرس ۱۲۰*۱۲۰ سانتی متری مدار باز بهمراه ۴۰ عدد صفحه pp آلمانی

دارای سینی قطره گیر اتوماتیک

دارای سیستم بازکننده اتوماتیک صفحات