بازدید از کارخانه فرآوری مس واقع در استان سیستان و بلوچستان جهت راه اندازی مجدد و بهبود وضعیت دستگاههای فیلترپرس ۱۰۰*۱۰۰  موجود در کارخانه  و رفع نقایص آنها