تولید صفحات فیلتر پرس در سایزهای مختلف

تولید صفحات فیلترپرس با بهترین کیفیت و با مواد اولیه خارجی و قیمت مناسب

ابعاد تولیدی عبارتند از: ۲۰۰*۲۰۰ – ۳۰۰*۳۰۰ – ۴۰۰*۴۰۰ – ۶۰۰*۶۰۰ – ۸۰۰*۸۰۰ – ۱۰۰۰*۱۰۰۰ – ۱۱۰۰*۱۱۰۰ – ۱۲۰۰*۱۲۰۰ – ۱۲۵۰*۱۲۵۰ – ۱۵۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر