شرکت آرتا فیلتر توس برای رفاه حال مشتریان و همکاران محترم و جهت بهره برداری بهینه و راحت از فیلترپرسهای تولیدی اقدام به طراحی وساخت تجهیزاتی کاربردی در رابطه با دستگاههای فیلترپرس نموده است که در زیر به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
انواع دسته ها
کاردک تخلیه کیک
انواع شیر ها و چپقی های تخلیه مایع فیلترشده
دکمه های نگهدارنده پارچه
و….