جدول طراحی اولیه فیلترپرس:

چنانچه نیاز به طراحی اولیه و مشخص شدن اندازه تقریبی یا ظرفیت و میزان برق مصرفی فیلترپرس مورد نیاز خود دارید میتوانید از جدول زیر پاره ای از اطلاعات لازم خود را استخراج نمایید.