میزان رضایت مندی شما در مورد کیفیت محصولات چقدر است ؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایت مندی شما از نحوه بسته بندی محصولات چقدر است؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایت مندی شما از پاسخگویی واحد فروش به سوالاتتان، چقدر است ؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایتمندی شما در مورد نحوه ی ارسال محصولات چقدر است ؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایت مندی شما از هماهنگی های قبل از ارسال دستگاه و تجهیزات چقدر است ؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایتمندی شما در مورد قیمت دستگاه ها و تجهیزات چقدر است؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایت مندی شما از نحوه ی عملکرد دستگاه چقدر است ؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایت مندی شما از خدمات پس از فروش چقدر است ؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان رضایت مندی شما از مشاوره و اسناد راهنما جهت نصب دستگاه، چقدر است ؟

View Results

Loading ... Loading ...