نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران ۹۸

حضور گروه آرتا فیلتر ثمین ( توس ) در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران

تاریخ شروع : دوشنبه ۹۸/۰۷/۰۸ (۰۹/۳۰/۲۰۱۹)

تاریخ پایان : پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۱ (۱۰/۰۳/۲۰۱۹)

زمان بازدید : ۹ الی ۱۷

آدرس : محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران