واردات انواع پارچه های فیلتر از کشورهای معتبر اروپایی

شرکت آرتا فیلتر توس در راستای تامین نیاز مشتریان و کارفرمایان محترم اقدام به واردات انواع پارچه های فیلترپرس جهت صنایع مختلف از کشورهای معتبر اورپایی نموده است.