پارچه پلی پروپیلن (pp)
پارچه های از جنس پلی پروپیلن  برای محلول های اسیدی و بازی و حتی برای محلول های خنثی  استفاده می شود این نوع پارچه (صافی) تا دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد را براحتی تحمل می نمایند و در طیف وسیعی از محلول ها و صنایع استفاده می شود دارای عمر مناسب بوده و در شرایط رطوبت و دما پوسیدگی ندارد و نیز بعلت نداشتن پُرز از شرایط بهداشتی مناسبی بر خوردار می باشد  قابلیت شستشوی بهتری داشته و قابل باز یافت می باشد و کیک آن راحت تر  جدا می شود.
دارای پایداری بهتری در ابعاد  قبل و بعد از نصب روی صفحه فیلتر دارد و حداکثر ۳ در صد تغییر ابعاد می دهد.این پارچه دارای مقاومت سایشی مناسب  بوده و رنج هوادهی متنوع دارد.
واحد عبور دهی هوا معرف میزان حجم هوای عبوری از یک متر مربع در واحد زمان و در اختلاف فشار ۱۰ میلی متر ستون آب است.
این نوع پارچه  بعلت درشتی تار و پود و سفت بودن آن دارای شرایط آبندی مشکل تر  می باشد و برای جاهایی که محلول بسیار ارزشمندی دارند توصیه نمی شود . این نوع پارچه در طیف وسیع  از تنوع تولید می شود.