پارچه های کتانی (پنبه ای)

پارچه های پنبه ای (کتانی) برای دمای  نسبتا بالا و محلول های خنثی و تا حدودی بازی استفاده می شود . ولی بدلیل داشتن پرز در جاهایی که حساسیت بهداشتی بیشتر باشد مانند مصارف دارویی استفاده نمی شود این پارچه به تعداد تار و پود موجود در واحد سطح (اینج مربع) و شرایط بافت می تواند در فشار های پایین و تا حدود ۵ اتمسفر استفاده شود .
لذا در جاهایی که به دلایل مختلف مثلا گران روی نیاز به فشار بالا می باشد این پارچه محدودیت کاربرد دارد. از ویژگی بارز این پارچه جذب مناسب محلول و آبندی راحت در جریان  فیلتراسیون می باشد.
می تواند بصورت ترکیبی ازکتان وسایرمواد مثل پلی استر و نایلون و…. استفاده شوند که دارای خواص بینابین پنبه و ماده ترکیبی می باشد.این پارچه ها بعداز شستشو در جهت تار و پود مقدار ابعاد۵-۲ درصد تغییرابعاد می یابند که بایستی در دوخت و نصب مد نظر قرارگرفته شوند.مقدارعبوردهی هوا در این پارچه ها حدود معادل  است که این مقدار هوادهی در میانه رنج حدود هوادهی قرارداشته و می توان مقدار اندازه روزنه پارچه را متوسط و درشت فرض کرده و برای تصفیه سیال با ذرات جامد اندازه متوسط و درشت استفاده می شوند و می توان عنوان کرد که مایع تصفیه شده خیلی شفاف نخواهد بود و احتمال عبور ذرات جامد با اندازه ریز وجود دارد.