فیلترپرس نیمه اتوماتیک ۶۰*۶۰

ساخت دستگاه فیلترپرس  ۶۰۰*۶۰۰ میلیمتری بهمراه ۳۲ عدد صفحه جهت صنعت روغنگیری