فیلترپرس فروشگاهی جهت روغنگیری

ساخت انواع فیلترپرس در سایزهای مختلف توسط شرکت آرتا فیلتر

تولید و راه اندازی دستگاه ۳۰۰*۳۰۰ میلیمتری ۱۲ صفحه جهت روغنگیری کنجد