گارانتی دستگاه های فیلتر پرس ۲۴ ماه، گارانتی صفحات فیلتر پرس ۱۲ ماه، خدمات پس از فروش ۱۰ سال

کلیه دستگاه های فیلتر پرس تولید شده در شرکت آرتا فیلتر توس دارای ۲۴ ماه و صفحات فیلتر پرس شامل ۱۲ ماه گارانتی بوده و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند. این شرکت خود را موظف میداند تا در اسرع وقت نسبت به رفع ایرادات پیش آمده احتمالی اقدام نماید .گارانتی محصولات شامل گارانتی طلایی و گارانتی نقره ای می باشد . شرایط و توضیحات مربوط به انواع گارانتی ها در زیر شرح داده شده است.
شرایط کلی گارانتی :
دستگاهی مشمول گارانتی می باشد که طبق دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنمای نصب دستگاه یا توسط نماینده شرکت نصب و راه اندازی شده و طبق راهنمای استفاده از دستگاه مورد استفاده قرار گرفته باشد .

گارانتی طلایی :
گارانتی طلایی شامل گارانتی تمام قطعات و قسمت های دستگاه میباشد .
گارانتی نقره ای :
گارانتی نقره ای شامل گارانتی قطعات و قسمت های تولید شده توسط آرتا می باشد و قطعات دیگر همچون سیستم برقی دستگاه مشمول گارانتی آرتا نبوده و فقط تحت گارانتی شرکت های سازنده میباشند.