فیلتر پرس آزمایشگاهی ۴۰۰
این مدل از دستگاه های فیلتر پرس در گروه دستگاه های آزمایشگاهی قرار دارد و از نظر بزرگی ابعاد، بزرگترین مدل در میان گروه آزمایشگاهی است.

از فیلتر پرس ۴۰۰ عموماً در مصارف آزمایشگاه و برای تست موادِ نمونه برای مشاهدات نتایج و به دست آوردن خصوصیات فیلتراسیون و تولید آزمایشی و پایلوت مواد استفاده می گردد .
همچنین از این دستگاهها در فروشگاهها و مغازه های روغنگیری خوارکی نیز استفاده میگردد.
فشار دهنده این دستگاه به صورت دستی بوده و پایه های آن به شکل ثابت و چرخ دار می باشد .
شاسی این دستگاه از جنس فولاد کربنی و با پوشش رنگ اپوکسی در دولایه و مقاوم در برابر خوردگی می باشد.
همچنین آپشن هایی چون سینی قطره گیر ، کاور ، گاری تخلیه کیک، پمپ تغذیه مواد و… برای این مدل موجود بوده و بسته به نظر مشتری امکان نصب آن وجود دارد.